Kafka på NAV - 2.oktober

Arrangementsinformasjon

Velkommen til Etaten! 

Vær vennlig å stille deg i kø, mer informasjon kommer.

Etaten har som målsetting at ingen skal oppleve unødig ventetid om det kan unngås - men du vet, prosessen må gå sin gang.Billettpris er inklusiv billettavgift.